Ansettelsesprosess

Beskrivelse: 

Elevene skal gå gjennom en ansettelsesprosess i en bedrift.

Elevene må lære seg relevante engelske gloser. I norkfaget er det grunnleggende skriftlige ferdigheter som vurderes.

De skriver en søknad på norsk, men jobbintervjuet foregår på engelsk. Her kan man benytte rollespill eller samtale, to og to. 

1.time: Programfag: Avklare hvilke begreper man må kunne i en ansettelsesprosess

2.time: Engelsk: Oversette og kvalitetssikre de begrepene man har avklart i programfagstimen. Lage "klasse-ordbok"

3.time: Programfag: Finne stillingannonse, jobbe med jobbsøknad og intervju som metode

4.time: Norsk: Jobbsøknad og grunnleggende skriveferdigheter

5.time: Programfag/engelsk m/gjennomføring av intervjuet

 

Opplegget er en idé som ikke er blitt prøvd ut.