Lokale mattradisjoner

Beskrivelse: 

Elevene skal presentere lokal tradisjonsmat for turister. De skal også lage lokal tradisjonsmat. I løpet av prosjektet skal elevene lære om lokal mat, lage lokal mat, og presentere lokal matkultur for turister. Sluttproduktet skal være en stand for turister om lokale mattradisjoner. Her skal det presenteres smaksprøver og informasjon om lokal matkultur. Informasjonen kan være i form av en brosjyre, photostory-film eller annet.

Innføring i emnet lokale mattradisjoner av programfaglærerne. Inndeling i grupper og avgrensing av tema. Valg av områder som skal presenteres.

Jobbe med relevant vokabular i engelsktimene. Oversette oppskrifter, lage presentasjon, tekster til brosjyre/film/photostory

Lage smaksprøver på kjøkkenet.

Øve inn sin rolle i presentasjonen, dvs når man står på sin stand.

Lage stand og presentere sitt område, og i tillegg dele ut smaksprøver

Kjøkken, egnet sted med visuelle hjelpemidler for standsene