Holdningskampanje ernæring og helse

Beskrivelse: 

Dere skal produsere en holdningskampanje for et av følgende temaer:

  • Slanking

  • Spiseforstyrrelser

  • Livsstil

  • Trening

 I idéutviklingsfasen må dere gjøre research opp mot temaet dere har valgt. Her må dere skaffe dere god kunnskap, som skal brukes i en presentasjon av produktet. Videre skal det produseres skisser for plakaten. 

Produktet må tilpasses til målgruppen ungdom mellom 15 og 25 år.  Produktet skal inneholde minimum ett selvprodusert bilde, og være i formatet A3 optimalisert for print. Dere må også ha en bevisst bruk av komposisjonsprinsipper, og vite hvordan de er med på å formidle budskapet. 

 

Kompetansemål naturfag: 

Drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser og trening, og til hvordan livsstil påvirker helsen

 

Kompetansemål media: 

Bruke aktuelle teknikker for idéskaping og idéutvikling innen tekst, lyd og bilde eller kombinasjoner av dem

Bruke skisseteknikker til å visualisere ideer

Formidle et budskap ved bruk av balanse, bevegelse, kontrast, rytme og framheving

Presentasjon på 10 minutter foran faglærere. To karakterer, en for naturfag og en for mediedesign.