Restaurant Wars

Beskrivelse: 

Tverrfaglig oppgave, restaurant- og matfag og engelsk. Lage restaurant, kåre vinner.

Forarbeid, praksis, etterarbeid

Vurderes med karakter + egenvurdering.

Kjøkken og råvarer.