Etisk handel

Beskrivelse: 

Etisk handel, med kompetansemål dekket i service og samferdsel, og engelsk. 

Filmen "the true cost"

PC