Terrorisme - Tverrfaglig prosjekt (FYR)

Beskrivelse: 

Engelsk: Språklæring, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig kommunikasjon, Kultur, samfunn og litteratur

Medier og Kommunikasjon: Mediedesign og medieuttrykk, Mediekommunikasjon, Medieproduksjon

Samfunnsfag: Internasjonale forhold, Politikk og Demokrati

 

Sluttprodukt:

  • Diktanalyse i engelsk
  • Bokdesing i mediefag
  • Samfunnsfaglig artikkel om terrorisme i samfunnsfag

Introduser tema Terrorisme (9/11: selve hendelsen er noe elevene skal komme frem til ved å reflektere over tallene i sirkelen i vedlagte PowerPointpresentasjon).

La elevene reflektere over tallene i sirkelen i "Introduction to Terrorism".

Se You-tube clip "Jumping from Towers".

Les "Leap" by Bryan Doyle og bruk lærrerressurs: Språkhefte; Idehefter for lærere 5  (se lærerressurs dok.).

Se filmen "Flight 93" og diskuter.

Diktanalyse "The Names" by Billy Collins. Les dikt og lytt til Billy Collins i vedlagte lenke til PBS Newshour.

Bruk "The Names" for å lage en liten bok (A6 format). Boka skal inneholde minst 16 sider og 8 illustrasjoner (du kan bruke flere). For å lage illustrasjoner, skal du bruke mixed-media, fotografi og Photoshop. For å lage et ferdig medieprodukt, bruk InDesign.

1. Bruk 1-2 timer for idéutvikling. Tenk på design elementer, valg av typografi, farger, etc. Gjør research og finn inspirasjoner.

2. Lag skisser. Du skal forberede deg for å lage illustrasjoner. Alle materialer må forberedes på forhånd. Tusj, akvareller og pasteler får du i timene (1 time).

3. Lag illustrasjoner. Ferdige bilder skal fotograferes og etterbehandles i Photoshop. Husk at du skal også design en framside. (4-5 timer)

5. Bruk InDesign for å lage ferdig bok med tekst og bilder. Papirformat er A6, og bok skal trykkes. (1 time)

6. Ferdig produkt skal leveres som PDF og i papirversjon.

Elevene vurderes i diktanalyse, samfunnsfaglig artikkel/reportasje og "Booklets"/bokdesign i mediefag.

Grupperom

Smartboard

Indesign (programvare)

Photoshop (programvare)

Adobe CC (programvare)

Fotoapparat

Mac/Pc