Beregning av rundballer

Beskrivelse: 

Elevene skal avgjøre hvilken geometrisk figur en rundballe skal sammenlignes med, deretter ta de nødvendige målene og regne ut oppgavene som beskrevet.

Det kan være behov for at rundballen skal kunne løftes med silotaljer, og her må elevene ha kunnskap til utførelse og sikkerhetskravene som gjelder for dette.

Beskrivelsen av programfaget Naturbasert produksjon er i stor grad dekkende for kompetansemålene.

En elev i hver gruppe skal gå ut utenfor fjøset og bidra til å ta målene på 2 ulike rundballer sammen med elever i andre grupper. Det kan være lurt å tegne skisser på papir, deretter skrive inn målene.

Elevene skal også undersøke silotaljen som er i driftsbygningen og finne ut hvor stor effekt denne har (skriv antall Watt), for å sammenligne med størrelsen som er i denne oppgaven.

På klasserommet jobber gruppen med å regne ut Volumet og egenvekta til de 2 rundballene. Gruppen skal også regne ut overflaten til en rundballe (prinsippet er lik for begge), og deretter finne ut hvor mye plast som går med å pakke inn en rundballe.

Tilslutt skal det regnes ut hvor stor effekt det må være på en silotalje for å kunne løfte den tyngste av rundballene.

Vurderingskriterier står på oppgavesettet.

Elevene jobber i små grupper, 3 stk.

Det er behov å tegne nødvendige skisser på papir og bruke kalkulator for å gjøre nødvendige utregninger.

Det er avgjørende at elevene finner nødvendige formler og utregningsmetoder i læreboka.