FYR figurteater og eventyr

Beskrivelse: 

Elevene skal ta utgangspunkt i en tekst fra norskfaget. Eventyr er å foretrekke og det skal omarbeides til et stykke som kan fungere som figurteater tilpassa aldersgruppa 5-6 år.  Opplegget utføres som gruppearbeid og resultatet kan blir flere eventyr som skal fremføres for 1.klassingene. Fortrinnsvis skal elevene velge et kort eventyr som er lett å huske, og ikke som ikke tar for lang tid å framføre.

Elevene på DH skal lage figurene som passer til eventyret og elevene på BUA skal ivareta småtrinnet som kommer på besøk med tilrettelegging og framføring av eventyr.

 

Foto: Elever i programfaget scenografi og kostyme på Bodin videregående og maritime fagskole.

Utviklet av Mette Solbakk ved Bodin videregående og maritime fagskole i Bodø vinteren 2013 til faget scenografi og kostyme. Undervisningsopplegget er omskrevet til FYR Design og håndverk (DH) Barne og ungdomsarbeider (BUA) og Norskfag i samarbeid med Marte Henriksen Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa 2015, Anne Hansen (BUA) og Grete Høgset (Norsk) ved Bodin videregående. Tina Henriksen ved Bodøsjøen skole har vært konsulent for 1. trinnet barneskolen.

Opplegget er ment å styrke barne- og ungdomsarbeiderens verktøykasse i forhold til lek, formidling og dramatisering. DH-elevene får et relevant oppdrag og samtidig innsikt i en utdanningsvei videre, i og med at de kan velge BUA på vg2.

Figurteater har lange tradisjoner verden over som en arena for å formidle historier innenfor religion, samfunnskritikk med satire, komedie, tragedie og eventyr. Figurene kan være alt fra masker til dukker, så her er det et stort spillerom.