FYR Tannkrem og plastemballasje

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget tar for seg bevisstgjøring om forbruk og plast. Opplegget er ment å gi materialkunnskap og redskap for å være en reflektert forbruker og ikke minst designer.

 

Foto hentet fra: http://www.kunstkultursenteret.no/wips/1990719356/readmore/1979019208/

Undervisningsopplegget er utarbeidet av Berit Reitan, FYR koordinator ved Naturfagsenteret og Marte Henriksen ved Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringa i 2015.