Trigonometri på elektrofag

Beskrivelse: 

Enkelte skoler tilbyr ikke 1Y-T til sine elektrofagelever. For de elektrofagelevene som går på 1Y-P, kan disse heftene brukes. Det er totalt seks hefter med fasit bak.

  • Sinus
  • Cosinus og tangens
  • Invers til sinus, cosinus og tangens
  • Spenningstrekant
  • Impedans
  • Effektfaktor

 

Heftene inneholder mange eksempler og er anbefalt å brukes i denne rekkefølgen, men kan selvfølgelig plukke slik som man vil. 

 

Elevene må kunne pytagoras læresetning i forkant, og mattelæreren bør sette seg inn i begrepene spenning, impedans, effekt osv. Legg gjerne opp til et samarbeid med programfaglærerne på elektrofag, og sett gjerne opp kretser slik at elevene kan kontrollmåle svarene de får i regningen.