Interaktiv plakat om livsstil

Beskrivelse: 

Gruppearbeid der målet er å lage en interaktiv plakat om valgt tema. 

Grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og digital kompetanse øves opp underveis.

Elevene velger ett av følgende temaer å fordype seg i: 

- Nikotin

- Søvn og skjerm

- Aktivitet

- Kosthold

I grupper finner de ut mer om temaet, og forbereder en interaktiv plakat (eller brosjyre) om temaet. Krav er at det skal være med minst en QR-kode på informasjonsmateriellet elevene lager. Elevene må selv kvalitetssikre at koden fungerer, og laste ned en QR-kodeskanner til egen mobil.

Læreren gir et eksempler på hvordan det kan gjøres, se lenke til modellteksten. 

Produktet leveres til 1.vurdering, sammen med en egenrefleksjon av arbeidet så langt. Lærer gir elevene en foreløpig vurdering, før elevene gjør produktet helt ferdig. 

Service og samferdselsklassen jeg prøvde dette i hadde gjennomført undersøkelsen "Min livsstil" i forkant. Der så de alle at de hadde forbedringspotensiale på ett eller flere punkter. Med utgangspunkt i undersøkelsen, gjorde vi denne aktiviteten i klassen. Elevene gav positive tilbakemeldinger. De syntes det var gøy å jobbe med oppgaven og at temaene var relevante.

Lamineringsmaskin, plakatpapp, tusjer, skriver, PC, smartphone/nettbrett