Mikroorgansimer på verkstedet

Beskrivelse: 

I dette arbeidet skal elevene gjøre forsøk med å inokulere agarplater med å stryke q-tips som de har dratt over egne hender, arbeidsklær og kjølevæske fra sponfraskillende maskin.

Klassen deles inn i 4 ulike "vaske hender grupper": ingen vask, såpe og lunkent vann, desinfeksjonsmiddel og håndrens.

Elevene skal skrive en liten rapport og dokumentere resultatene fra dyrkingen av agarpaltene i romtemperatur med mobilbilder.

Dokumentet som ligger med inneholder en nøye forsøksbeskrivelse og et forslag til elevark for å lette arbeidet for elevene med rapportarbeidet.

Ta bakterieprøver som skal dyrkes i romtemperatur på agarplater fra arbeidshender, arbeidsdress og kjølevæske. Eleve deles inn i ulike "vaske hender grupper" ettersom de rengjør hender med 1) ingen vask, 2)vanlig håndsåpe, 3) desinfekjsonsmiddel og 4) håndrens

Gi elevene kunnskap om håndhygiene (HMS), og hvordan mikroorganismer fra hender, arbeidsklær og kjølevæske vokser på et næringssubstrat. Populasjonsvekst i økologi.

Verksted med sponfraskillende maskiner eventuelt andre verksted med maskiner