Markedsføring og produksjon av krem og leppepomade

Beskrivelse: 

Dette er en videreutvikling av undervisningsopplegget «Produksjon og markedsføring av kosmetiske produkter». http://fyr.ndla.no/nb/teachingprogramme/7144

Tverrfaglig prosjekt på VG1 i alle programfag på service og samferdsel og naturfag.

Lærer har i forkant av prosjektet gjennomgått læreplanmålet i Ernæring og helse med fokus på kosmetikk og hovedbestanddeler i kosmetiske produkter.

Oppskrifter og forslag til hvor utstyret kan kjøpes ligger som vedlegg.

Se beskrivelse i oppgaven

Se beskrivelse i oppgaven

Naturfagsrom (lab)

PC, printer og Publisher programvare

Klassesett leppepomade 

Ingredienser til hudkrem (se eget vedlegg)