Landbruksspillet, bonde for en dag.

Beskrivelse: 

Spillet handler om en gårdbrukerfamilies arbeid på gården. Elevene får mulighet til å drive en gård som om den var deres egen. De skal i spillet være bønder som må ta de beslutninger som er nødvendige for å drive gården. Det er et gruppearbeid som utfordrer mange ferdigheter og berører mange skolefag. Spillet gir god innsikt i hva som foregår på en gård, og passer godt inn i en rekke fag.

Elevene deles inn i grupper på 2-3 personer, som driver hver sin gård. De kan velge mellom:

A:Melkeku og korn 

B: Gris og korn 

C: Melkeku og korn * økologisk drevet

Vurderingskriterier finnes på vedlagt oppgaveark som utdeles til elevene

«Bonde for en dag». Med faglærerens introduksjon gjennomføres spillet på 8 – 10 skoletimer både i produksjonsfag og matematikktimene.

Elevene bruker kalkulator eventuelt regneark, fargeblyanter til skiftekartet og gjødseltabell.