Sykkelen

Beskrivelse: 

Utgangspunkt for opplegg er skolens sykkelpark. Gjennomgang av sykkel med hensikt å lage en statusrapport som danner grunnlag for det videre arbeidet. Bestilling av deler. Utføre reparasjoner i henhold til rapport. Prøving testing av funksjon etter gjennomført reparasjon og justering.

Opplegget kan involvere samtlige programfag og fellesfag på TIP Vg1.

Vedlikehold og reparasjon av skolens sykkelpark. Tverrfaglig prosjekt med utgangspunkt i sykkel gjennomføres på Vg1. Gruppearbeid med innlagte undervisningsøkter. Fellesfaglærere møter til sine timer i verkstedet.

Vurdering av faglærere i alle involverte fag. Samlet vurdering for prosjektet i sin helhet er en mulighet.

Egenproduserte kompendier med utgangspunkt i eksisterende litteratur på området. Serviceskjema, vedlikeholdsskjema, reparasjonsveiledninger. Forskrifter (Lovdata).

Skolen har kjøpt inn spesialverktøy for sykkelreparasjon, inkludert mekkestativ. Dette oppbevares i egen verktøyvogn som trilles ut i verkstedet til prosjektet.