Læringsoppdrag: Leveggmatematikk

Beskrivelse: 

Læringsmål
● Elevene skal regne ut lysåpning for å kunne fordele kledningsbord jevnt på
levegg.
● Bruke skisse som redskap, kunne foretå nøyaktige oppmålinger
● Bruke Pytagoras til beregning av diagonaler, sjekke om et hjørne er rett ved
hjelp av Pytagoras
● Kunne beregne svinn og MVA ved hjelp av % og vekstfaktor

Dette læringsoppdraget tar utganspunkt i at elevene kan lage levegg/ lager levegg i produskjonsfaget sitt. Man kan også tilpasse oppdraget til f.eks. hagegjerde, port o.l., så lenge man beytter stående kledning med lysåpning, og har et bindingsverk som kan måles på!

Bilder i vedlegg: Åkrehamn vgs. Lisens: CC by

Se vedlagt fil

Man trenger tilgang til verksted/ levegg e.l., tommestokk eller meterstokk til elevene, målbånd, ulke materialer med rett dimensjon, stående kledning