Ergonomiske prinsipper, Vg2 Helsearbeiderfag

Beskrivelse: 

Dette undervisningsopplegget er laget for å anvende ergonimiske prinsipper i yrkesutøvelsen som helsefagarbeider. Undervisningssekvensen skal inneholde øving på forflyttning, arbeidsteknikker og arbeidsstillinger. I tillegg til norsk og yrkesutøvelse er dette og et kompetansemål for kroppsøving: Praktisere øvingar som kan førebyggje skadar og belastningslidingar, og gjere greie for prinsipp for gode arbeidsteknikkar og arbeidsstillingar.

Grunnleggende ferdigheter: Lese, skrive, muntlig, IKT.

Tips til metoder: PowerPoint-fremvisning av teori, gruppeinndelig på øvingsavdelingen og ved utarbeidelsen av presentasjonen.

To timer teori. To timer praktisk øvelser og dokumentering av arbeidet med digitale verktøy. En time til å sluttføre presentasjonen.

Ved repetisjon og øving vil elevene kunne gi tilbakemelding til hverandre. Lærer er også aktiv i øvingsavdelingen for å veilede. Lærer vurderer presentasjonen.

Øvingsavdeling med utstyr til forflyttning, digitalt utstyr (pc, mobiltelefoner).