Verktøy - navn og bruk på engelsk

Beskrivelse: 

Eleven tar utgangspunkt i verktøkassen sin og velger ut 10 ulik verktøy.Eleven skal så forberede å kunne si hva vektøyene heter og hva de brukes til, samt at de forklarer farene rundt bruken (HMS) på engelsk.

Dette undervisningsopplegget er primært laget for å yrkesrette en engelsktime for en Vg1 elektrofagsklasse.

Gjennomgang av innholdet i timene med mål.
Klassen deles i grupper på to og to elever.
Eleven går i grupper til verkstedet hvor den praktiske oppgaven starter.
Eleven tar utgangspunkt i verktøkassen sin og velger ut 10 stk. verktøy.
Eleven skal så forberede å kunne si hva vektøyene heter og hva de brukes til, samt at de forklarer farene rundt bruken (HMS) på engelsk.
Etter en gitt tid skal eleven igjen samles i klasserommet for å presentere minst ett av verktøyene på engelsk. Klassen kan i denne forbindelse stille spørsmål på engelsk til de som presenterer verktøyet.

Observasjon av hva og hvordan gruppene presenterer resultatene.

Verktøykasse, skrivesaker, PC med tilgang til Google oversetter, klasserom, tilgang på verksted.