Bruk av teknisk dokumentasjon

Beskrivelse: 

Elevene skal øve på forståelse av teknisk dokumentasjon, samt uttale av tekniske ord.

Elevene skal finne et avsnitt i teknisk dokumentasjon til en maskin de kjenner. De deles i grupper, alle leser. Etterpå skal de forklare for hverandre hva de har lest. Noen kan oversette til norsk og andre presenterer på engelsk.

Elevene vurderes på forståelse av tekst, samt evnen til å oversette slik at andre forstår. 

Klasserom, tekniske håndbøker til kjente maskiner.