Yrkesrettet engelsk og kommunikasjon for hudpleie Vg2

Beskrivelse: 

Dette er et undervisningopplegg som utspiller seg over en gitt periode.

Elevene skal lære seg fag- og serviceuttrykk på engelsk.

Elevene skal øve seg med hverandre og kun prate engelsk i praksissituasjonene i hudpleiesalongen.

Elevene skal øve seg på hverandre og kun prate engelsk i praksissituasjonene i salongen. 

Elevene får som oppgave å finne engelske faguttrykk og navn på utstyr, produkter og behandling.

Ordene skrives på gule lapper og plaseres på aktuelt utstyr og produkter. Lappene skal være på i hele øvingsperioden, slik at elevene blir vant til å se dem og stadig får repetert ordene. 

Elevene markedsfører kundedag på skolens hudpleiesalong med en engelsk tekst på skolens interne hjemmeside. Markedsføringen henvender seg til skolens personale, for å ha trygge rammer i vurderingssituasjonen.

Kundedagen blir en vurderingssituasjon som avslutter opplegget. På kundedagen må eleven klare seg uten hjelpemidler som for eksempel de gule post-it-lappene. All kommunikasjon denne dagen skal foregå på engelsk.

Elevene vurderes underveis i praksissituasjonen i øvelse med hverandre. Her vurderes evnen til å kommunisere og yte service kun ved hjelp av engelske ord og uttrykk.

Sluttvurdering:

Gis på kundedagen på bakgrunn av observasjon underveis og intervju av kunden i etterkant. Vurdering gjøres av faglærer.

Karakter 1 - 2 : Kunne vise enkel begrepsforståelse på engelsk, og kunne gjennomføre hele behandlingssituasjonen. 

Karakter 3 - 4 :  Kunne vise god begrepsforståelse på engelsk, og kunne gjennomføre hele behandlingssituasjonen på en god måte. Og yte god service med god engelskspråklig forståelse. 

Karakter 5 - 6 : Kunne vise svært god begrepsforståelse på engelsk, og kunne gjennomføre hele behandlingssituasjonen på en svært god måte. Og yte meget god service med serdeles god engelskspråklig forståelse. Kunne ta intiativ til å selv holde en høflig samtale med et godt engelsk språk, utover det som er nødvendig for å kunne utføre behandlingen. 

Den teoretiske delen må være i et rom med pc og internett-tilgang.  

Den praktiske delen må være i skolens hudpleiesalong, med alt nødvendig utstyr for en realistisk behandlingssitusajon.