Kosthold - lage et måltid

Beskrivelse: 

Dette er et opplegg hvor man tar utgangspunkt i at elevene lager et måltid i programfaget og at elevene jobber videre med dette i engelsk og naturfag. (Gjerne norsk også, selv om vi ikke har tatt med det her.)

Man kan også fint lage regneoppgaver i matematikk knyttet til dette.

Utstyr og matvarer til å lage et måltid.