Instruksjoner - sammensatt tekst for yrkesfag

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget vil elevene produsere sammensatte tekster i form av instruksjoner til bruk innenfor programfaget deres.

Ressurser

  1. Lærer presenterer sjangeren "Instruksjon" ved eksempler som passer til programfaget. Sentrale begreper: sammensatt tekst, disposisjon, mottaker, illustrasjon, bildeutsnitt, kameraperspektiv
  2. Idemyldring i plenum: Hva kan vi skrive instruksjoner om fra programfaget vårt? Lærer skriver ideer på tavle
  3. Utdeling av oppgave med kriterier - 3 minutter til gjennomlesning individuelt
  4. Gjennomgang av kriterier i plenum, vekt på nye begreper
  5. Inndeling i grupper

Etter gruppeinndeling er læreren veileder og pådriver. Det er en fordel om gruppene fordeler ansvar for tekst, bilder og illustrasjoner.

Til slutt bør det settes av tid til presentasjoner slik at gruppene kan se hvordan de andre har løst oppgaven.

Gupperom, data og eventuelt lamineringsmaskin