Lag instruksjonsvideo (How-To)

Beskrivelse: 

I dette prosjektet vil dere produsere en enkel instruksjonsvideo fra selvvalgt område innenfor programfaget deres. 

Innenfor norskfaget legges det vekt på mottakerbevissthet og bruk av virkemidler.

1: Læreren presenterer eksempel på instruksjonsfilm (for eksempel denne)

2: Klassen går gjennom oppgaveteksten i fellesskap og forklarer nye/uklare begreper

3: Gå sammen i grupper og fortsett arbeidet

4: Lag instruksjonsvideo etter kriterier og tips til fremgang

5: Felles visning av resultatet med kommentarer fra de andre gruppene (eget skjema)

Oppgaven bør avsluttes med erfaringsdeling i plenum og det kan være relevant å diskutere faglige valg som en del av vurderingen.

Egnet lokale (verksted, grupperom eller hjem), kamera, mikrofon, redigeringsprogram (mobil/nettbrett kan brukes for dette)