Innovasjonscamp - norsk, matematikk og programfaget

Beskrivelse: 

Mål: Elevene skal lage et undervisningsopplegg hvor norsk og matematikk brukes inn mot programfagene og prosjekt til fordypning.

Arbeidsmetodikk: Basert på kreativt arbeid gjennom tanker bak innovasjonscamp, Ungt Entreprenørskap.

Alle bilder, også i vedlegg: Ingrid Fløtra. Lisens: CC by-nc-sa

Vurdering: Det vurderes ut i fra om opplegget er

  • Motiverende
  • Relevant
  • Yrkesretta
  • Tverrfaglig

Her er det ingen endelige sluttprodukter, men en måte å lage et undervisningsopplegg på som, gjennom elevene selv, kan resultere i mange og ulike undervisningsopplegg - opp i mot alle programområder.

Rom til gruppearbeid, prosjektor til presentasjoner.