"Kjøleboks"

Beskrivelse: 

Tverrfaglig undervisningsopplegg mellom naturfag, matematikk, norsk og programfag vg1 BAT.

Målet er å lage en "kjøleboks" etter gitte kriterier: Indre volum 12 liter, maks veggtykkelse 100 mm og kunne bæres med seg av en person.

Kriterier for beste "kjøleboks": Holde to halvliters mineralvann kald lengst mulig.

Undervisningsopplegget legges ut her i sin helhet og viser forløpet for vår gjennomføring. Timeplanen ble ikke oppløst. Elevene jobbet med prosjektet i de enkelte fagtimene. Dokumentasjonen som er vedlagt gjelder mest for å vise for lærere hvilke mål som er med, framdriftsplan osv. 

 

Alle bilder: Tove Wiig
Lisens: CC by

Se filen "Arbeidsdokument for lærergruppa"

Se vedlagte filer om mappeinnhold og vurderingskriterier

Materiale til å lage kjøleboksene må skaffes. Elevene skriver opp materialliste til programfaglærer. Her må avdelinga avgjøre akseptabelt materiale med hensyn på pris.