Vitaminer

Beskrivelse: 

Undervisningsopplegger tar utgangspunkt i en video om vitaminer på youtube, produsert av Frisvold Privatgymnas. Elevene sitter med oppgaver knyttet til filmen og svarer på spørsmålene underveis. Filmen kan kjøres to ganger, eller stoppes ved behov, slik at alle elevene får besvart.

De samme spørsmålene brukes så i en "sirkeloppgave". Elevene får utdelt "sirkeloppgaverkort", i grupper på fire og fire, og skal finne hvem som har spørsmålet til hvilket svar.

Foto: Tove Wiig
Lisens: CC by