Lamb as a bearer of Norwegian traditional meals - part one

Beskrivelse: 

Utgangspunktet for dette undervisningsopplegget er norsk matkultur. Vi tar utgangspunkt i lam, og tradisjoner rundt dette. Dere jobber i grupper, og skal forberede ulike tradisjonsmåltider med lammekjøtt. I forkant av måltidet skal dere presentere tradisjonsmat med utgangspunkt i lammekjøtt. Presentasjonen skal inneholde informasjon om lammets rolle i Norge. 

Dere må planlegge oppgavene slik at dere kan jobbe med både den teoretiske og den praktiske oppgaven samtidig. Det er satt av to uker med 4 timer i engelsk og 14 timer programfag til oppgavene. Besvarelsen leveres etter avtale med læreren.

 

Kompetansemål fra:

Engelsk og kokk- og servitørfag vg2

 

Grunnleggende ferdigheter

Elevene skal lære å oversette norske oppskrifter til engelsk, produsere norsk tradisjonsmat og presentere det de lager på engelsk. Øve skriftlig gjennom skriving i flere utkast og videreutvikle sine muntlige ferdigheter.

Bilde: Opplysningskontoret for egg og kjøtt
Lisens: CC by-nc-sa
Kilde: ndla.no

Forslag til gjennomføring

Klassen deles inn i grupper (5-6 i hver gruppe). Lærerbestemt. Dere arbeider i gruppene med å forberede måltidet, oppdekking, og servering. Under arbeidet med måltidet må gruppa lage seg en liste med fagbegrep som kan være aktuelle til en presentasjon/framføring av måltidet. Underveis i prosessen kan dere også notere og dokumentere prosessen i en logg. Slik samler dere informasjon til presentasjonen. Dere må også dokumentere prosess og måltid gjennom bilder som dere kan bruke i en presentasjon.

Stikkord:

  • Bakgrunnskunnskap om lam
  • Lammets betydning for Norge, både produsenter og forbrukere
  • Historikk
  • Oversette begreper

Det skal lages tre ulike tradisjonsretter med lam som hovedingrediens. Hver oppskrift med fremgangsmåter beregnes til seks personer. Det skal leveres en detaljert arbeidsplan, serveringsmåte og presentasjonsform. All dokumentasjon på engelsk. Maten serveres til engelsktalende gjester og gruppene presenterer maten. 

Det vil bli en gruppekarakter. Vurdering ut fra rubrikk.