Stylistic periods

Beskrivelse: 

Elevene skal overføre den kunnskap de har fra PF, om forskjellige stilepoker, til engelsk. Elevene jobber i etterkant av at stoffet er gjennomgått i PF som en slags repetisjon og overføring av kunnskap. Hver stilepoke summeres på eget skjema. Skjemaene kan benyttes hver måned dersom PF-lærer gjennomgår ny epoke hver måned. Elevene lærer hva de forskjellige stilepokene heter på engelsk og tilegner seg et ordforråd som gjør dem i stand til å finne frem til og forstå informasjon om stilepokene på engelsk. De skal være i stand til å fortelle om og beskrive de ulike særtrekkene ved hver stilepoke med et godt faglig ordforråd.

I samarbeid med PF-lærer tas det utgangspunkt i det som er gjennomgått i PF.

  • Underveisvurdering gis basert på det elevene gjør av arbeid med å fylle ut skjema for hver stilepoke.
  • Små skriftlige prøver kan gis i etterkant av flere stilepoker.
  • Vurdering i muntlig presentasjon: etter at alle, eller i hvert fall et utvalg, stilperioder er gjennomgått, velger eleven en periode de vil fordype seg i og presentere denne for klassen vha for eksempel en powerpoint.
  • For å sikre relevans er det viktig med nært samarbeide mellom engelsklærer og programfaglærer
  • Skjema for ulike kjennetegn gis til elevene, gjerne som en fil slik at de kan skrive/lime rett inn i skjema.