Hva gjør vi med vårt elektriske avfall?

Beskrivelse: 
  • Vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og avfallshåndtering
  • Videofilm som produkt

Ressurser

  • Hvilke nasjonale og regionale rammer/muligheter ligger til grunn for håndtering av elektrisk avfall i den kommune hvor elevene bor?
  • Vise ulike filmer/nettsteder med info om hvordan elektrisk avfall skal håndteres, og miljøpåvirkning/konsekvenser hvis vi ikke tar hånd om avfallet.
  • Introduksjon til oppgaven: Tidsperspektiv, produkt, vurderingskriterier osv.
  • Videofilm som produkt.