Får jeg se ditt økologiske fotavtrykk?

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene gjennomføre en quiz for å finne sitt økologiske fotavtrykk (sitt forbruk av ressurser) og sammenligne resultatene med andre elever i klassen og elever fra andre land. På denne måten kan de sette ressursforbruket sitt i et globalt perspektiv og få et inntrykk av hva vårt ressursforbruk krever av miljøet på jorda.

Hvis alle mennesker på jorda  har et forbruksmønster som deg – hvor mange planeter trenger vi da for at alle skal få tilfredsstille behovene sine? Hvor mye dyrkbar jord kreves for at vi skal opprettholde våre ressursbehov? Dette er spørsmål du vil få svar på nå.

Undervisningsopplegget er todelt:

 • Ecological Footprint quiz: Elevene skal finne sitt forbruk av naturressurser på jorda (økologisk fotavtrykk).
 • Utveksling av resultater på YRE (Young Reporters for the Environment): Elevene sammenligner sine resultater fra quizen med elever fra andre land.

Hensikten med undervisningsopplegget er at elevene skal få økt forståelse for at det er knapphet på naturressurser på jorda. De skal bevisstgjøres på hva vårt forbruk betyr for miljøet og biologisk mangfold. Samtidig som de skal se at fordeling av ressurser er skjev og at det er en stor forskjell mellom land i nord og sør.

I tillegg får elevene trening i å bruke engelsk, samarbeide med elever i andre land, og bruke IKT som verktøy for samarbeid og publisering. Opplegget forutsetter at elevene kan lese og skrive engelsk brukbart, og kan derfor passe på 10. trinn eller første år på videregående skole.

 

Elevene skal svare på en spørreundersøkelse om sitt forbruk av ressurser. Undersøkelsen består av 15 spørsmål om matvaner, type bolig (oppvarming og størrelse), forhold til transport, transportmidler og reiser. Svarene er med på å bestemme hvor mye "natur" elevenes livsstil krever eller sagt med andre ord hvor stort økologisk fotavtrykk de har.

Her finner du læringsaktivitetene steg for steg: Får jeg se ditt økologiske fotavtrykk?

Forsøk og praktisk arbeid

Utveksling av resultater på YRE

YRE (Young Reporters for the Environment) er et internasjonalt elevsamarbeid innen miljøarbeid. Dere kan bruk YRE til for å finne samarbeidsklasser fra andre land og utveksle data fra Ecological Footprint Quiz. På den måten kan dere sammenligne eget forbruk med forbruket i andre land.

Litt om mulighetene på YRE (youngreporters.org)

 • "Documentation" og "Articles & photos": her finner dere relevant litteratur.
 • "Search a partner": her kan dere søke etter sammarbeidsklasser.
 • "Submit a project": her kan dere legge ut en prosjektbeskrivelse slik at andre klasser kan ta kontakt med dere.
 • Dere kan samarbeide med andre elever på "Chat" og "Notice Board"
 • Det endelige resultatet kan lastes opp på "Submit a project". På denne måten kan andre elever lese hva din klasse har gjort.

Resultater

Elevene kan samle inn data om alle elevene i sin klasse og motta tilsvarende svar fra elevene i samarbeidsklassen(e) og lage presentasjoner av det i form av figurer, tekster, grafiske framstillinger etc. Elevene kan også diskutere med samarbeidsklasser over nettet om det er noe de kan gjøre for å redusere sitt forbruk.

Spørsmål til ettertanke og diskusjon:

 • Hvem har størst ”økologisk fotavtrykk”/forbruk?
 • Er det store forskjeller mellom elevene?
 • Hva kan grunnene til forskjellene være?
 • Hvordan er variasjonen innen samme klasse?
 • Hvordan er variasjonen mellom skolene/landene?
 • Hvordan tror du resultatene ville være for elever i en skole i ”Sør”?
 • Hva er gjennomsnittlig ”økologisk fotavtrykk” i Norge? Og i resten av verden?
 • Bør vi redusere forbruket vårt?
 • På hvilke området kan vi redusere forbruket vårt?
 • Er det noen forbruksmønstre vi kan endre.
 • Hva menes med bærekraftig utvikling?

Pc