Personvern og etikk

Beskrivelse: 

Oppbygning av hjemmesidene i IKT-fagene. Bruk av HTML, CSS og Dreamweaver til å utarbeide hjemmesider.

 

Undervisningsøkter knyttet til kompetansemålene over og utarbeiding av innhold til hjemmesidene.

 

I norsk- og engelskfaget bearbeides sammensatte tekster m.m.

Ressurser

Underveisvurdering i prosessen.

Elevene laster opp sine hjemmesider på en web-server (Elevweb). Adressene leveres via IT’s learning der den enkelte faglærer kan vurdere.

Elevene presenterer sine hjemmesider for alle lærerene.