Insight selling

Beskrivelse: 

Ekskursjon til nasjonalmuseet for samtidskunst og Engebret Cafe.

Eleven skal kunne finne frem til, bearbeide og presentere ny informasjon på norsk og engelsk.

Eleven skal videre skjønne betydningen av fagkunnskap for å kunne presentere på norsk og engelsk samtidskunst på en god måte. Eleven skal kunne forstå service og engelskkunnskapens betydning for Cafe Engebret sin suksess og overlevelse på sikt.

Bilde: By User:Mahlum (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Ressurser

4 timer til forberedelse - 1 time engelsk og 3 timer kommunikasjon og service.
1 dag til gjennomføring (besøk) og etterarbeid har samme omfang som forarbeid.

Kostnad kr. 150,- pr. elev – skolen betaler. Elevene ordner transport på egen hånd.

Gratis guiding og foredrag om betydning og forståelse av service på Engebret Cafe.