The salesman / saleswoman

Beskrivelse: 

Elevene velger seg en personlig eiendel eller gjenstand i klasserommet som det produktet hun skal selge.

Eleven utarbeider en skriftlig varebeskrivelse på engelsk som beskriver produktets formål, bruksområder, egenskaper og design.  

Elevene deles inn i par og framstiller/selger produktet til hverandre.

På youtube ligger det flere instruksjonsvideoer som viser “good customer service” .

Foto: Clorbis / NTB Scanpix
Lisens: CC by-nc-sa
Kilde: ndla.no

Elevene vil kontinuerlig måtte vurdere hverandres evne til å gjøre seg forstått og selge et produkt.