Justering av billys

Beskrivelse: 
 • Gruppeundervisning på verksted og i engelskklasserom. Eleven skal foreta en kontroll/justering av hovedlysene på en bil.
 • Finne frem engelsk verkstedlitteratur som omhandler arbeidsoppgaven føring av logg, beskrivelse av arbeid operasjon/ dok. Oversette engelsk fagterminologi til norsk og motsatt. Eleven lærer seg å justere lys og se oppgaven helhetlig.
 • Å kunne finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i teksten
 • Å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten og samtidig å reflektere over dem.
 • Å snakke sammenhengende om et tema i eget programfag
       Sosiale ferdigheter (kommunikasjon- å snakke og å lytte)

Underveisvurdering:

 • Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål før, etter og under framføring gjennom samtaler med elever.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering:

 • Hva har jeg lært?
 • Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider?
 • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
 • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?

Verksted, bil, lufttrykksmåler, lysjusteringsapparat, justeringsverktøy for spesifikk bil eks. flat/stjernetrekker, unbrako, torx, multimeter, kjøretøyforskriften og lærebok.