Kitchen hygiene

Beskrivelse: 

Eleven skal i dette opplegget gjøre flere ting.

  • Han skal først lese en norsk tekst om hygiene på kjøkkenet.
  • Teksten skal deretter oversettes fritt ved hjelp av vedlagt vokabular, det vil si at eleven skal gjengi hovedtemaene. Han behøver ikke oversette ordrett.
  • Til slutt skal eleven bruke oversettelsen som utgangspunkt til å skrive en instruks for hva som er god hygiene på et kjøkken.

Lærer bør i forkant ha snakket om hva en instruks er. 

Eleven kan levere instruksen på engelsk til programfaglærer så vel som engelsklærer. Den kan være utgangspunkt for samtale i begge fag om temaet som er gjennomgått. Instruksene kan eventuelt henges opp ved arbeidsstasjonene?

Elevene kan også velge å lese hverandres instrukser og gi tilbakemelding før de leveres til lærerne.

Eleven kan skrive egenvurdering både i forhold til hvordan det var å jobbe med å oversette norsk tekst til engelsk, og skrive et refleksjonsnotat i forhold til viktigheten av god hygiene på et kjøkken.