Public Health Care Systems

Beskrivelse: 

Work in groups of four 

  • Find information on the following

     a) Health care institutions

     b) How health care is organized in the USA and UK (physician/fastlege, hospital ownership,
         state support on treatment, insurance)

     c) Health care professional training in the same countries (doctors, nurses, care-giver,
         health-care worker...)

  • Make a chart comparing your findings in task 2 to what you already know about health care and social benefits in Norway.
  • Analyze your data. Which health care system is the best? What do you think are the strengths and weaknesses of each system? Present your findings in class.

 

Dette opplegget er avhengig av at elevene har kjennskap til det norske helsesystemet. Dette må være gjennomgått i programfag og samfunnsfag.

Hele undervisningsopplegget er beskrevet i vedlegget.

På slutten av økta kan gruppa selv vurdere sitt arbeid og si noe om hvordan de kunne ha forbedret resultatet sitt. Deretter avsluttende formell vurdering med måloppnåelse eller karakter.