Mac 'n Cheese

Beskrivelse: 

Det overordnede temaet er mat fra ulike kulturer, da nærmere bestemt USA.
     Det kan være lurt å lese tekster/forelese/se filmsnutter som handler om ulike aspekter ved den amerikanske kulturen. (Et tips er å vise filmsnutter av Rachel Ray og/eller Martha Stewart. Ligger på YouTube.)

Oppskrift og flere detaljer i vedlagt fil.

Foto: By Scott Veg (Baked Macaroni and Cheese) [CC BY 2.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Oppskriften bør gjennomgås i klasserommet først. Pass på at elevene forstår oppskriften, og at de kjenner til de ulike måleenhetene.

Elevene skal lage maten. Underveis skal de forklare læreren hva de gjør (på engelsk). Dette vil da bli vurdert formelt.

Hverandrevurdering: Elevene vurderer hverandres Mac ’n Cheese.

Læreren vurderer (formelt) elevenes evne til å kommunisere det de gjør under matlagingen.