Helse og livsstil

Beskrivelse: 

Elevene skal lage, gjennomføre og presentere en undersøkelse om helse og livsstil.

Elevene skal se sammenhengen mellom programfag, matematikk og engelsk og oppnå forståelse for viktigheten av disse fellesfagene også i videre arbeid med programfagene.

Flere detaljer i vedlagt fil.

Ressurser

  • Helsefremmende arbeid: lage spørreundersøkelse, uke 41
  • Kommunikasjon og samhandling: Gjennomføre spørreundersøkelse, uke 43
  • Matematikk: Bearbeide resultater ved å regne ut gjennomsnitt, prosentandeler og tegne diagrammer, uke 43/44
  • Engelsk og Kommunikasjon og samhandling: Presentasjon/ framlegg av resultater, uke 44
  • Helsefremmende arbeid: Oppsummering, uke 45