Chocolate Chip Cookies, anyone?

Beskrivelse: 

Elevene skal lære om kultur og tradisjon i USA.
Lære å regne om amerikanske måleenheter til norske.
Lese og forstå en oppskrift
Lære om hygiene og ernæring
Forklare prosessen og resultatet på engelsk.

Bilde: Evan-Amos (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Fagdag (6 skoletimer) på kjøkken.

I forkant: vise filmsnutter av Rachel Ray eller Martha Stewart på YouTube som introduksjon.

Elevene får oppskrift på engelsk som de skal oversette, samt regne om amerikanske måleenheter til norske (matematikk).

Lære om amerikanske mattradisjoner.

Elevene må forklare bakeprosessen underveis til lærer på engelsk.

Muntlig tilbakemelding fra lærer underveis. Eventuelt rapportskriving i etterkant, der elevene beskriver hva de har gjort på fagdagen.

Reflektere over forholdet mellom kosthold og fysisk og psykisk helse.

Elevene smaker på og vurderer hverandres resultat på engelsk.