The multimeter

Beskrivelse: 
 • Elevene får utdelt en brukermanual på engelsk,
  f.eks denne: http://www.batronix.com/downloads/UNI-T/UT61_Manual.pdf
  eller en manual som beskriver det multimeteret som elevene ved skolen faktisk bruker.

 • Hver elev tildeles et kapittel/avsnitt f.eks måling av vekselstrøm eller måling av likestrøm, slik at alle hovedområdene i heftet er dekket.

 • Elevene oversetter teksten til norsk og forklarer “sin” arbeidsprosess for resten av klassen eller en mindre gruppe medelever.

 • Avsluttes med at elevene trekker en illustrasjon av en arbeidsprosess med multimeter som de må forklare muntlig for engelsklærer (og programfaglærer hvis mulig).

Bilde: Vellfire525 - Eige arbeid, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=40305201

 

Innslag av elevvurdering – de vurderer hverandres oversettelser.

Muntlig gjennomgang av oversettelsen med faglærer i hver gruppe sørger for at eventuelle feil/mangler kan rettes opp øyeblikkelig og før sluttproduktet er ferdig (Prosessorientert skriving).

Muntlig fremføring om arbeidsprosess med vurdering av engelsklærer og faglærer sammen gir en CLIL-effekt. Elevene får repetert arbeidsprosessene de kjenner fra programfaget allerede og ser dem i sammenheng med engelskfaget.

Forberedelser:

 • Skriv ut eller last opp manualen til læringsplattformen.
 • Læreren klipper ut illustrasjonen til hver av arbeidsprosessene, til bruk i vurderingssituasjonen.
 • Dersom sluttvurdering skal utføres i verkstedet må dette avtales med faglærer