The Trend Expert

Beskrivelse: 

I dette undervisningsopplegget skal elevene sette sammen en kolleksjon sesongens trender innen klær, interiør og/ eller hårfrisyrer.

Foto: Aleksandr Slyadnev
Lisens: CC by-sa
Kilde: ndla.no

Ressurser

For å få elevene i gang, kan man vise dem en video fra youtube. Her ligger det mange videoer fra unge mennesker som er opptatt av trender. Bruk søkeordet lookbook.  

Elevene må velge om de vil jobbe med mote, hår og/ eller interiør. De må deretter begynne å søke på nettet. Læreren kan hjelpe elevene i gang med å gi dem gode søkeord- og kombinasjoner, for eksempel fashion/ interior design/ hair trends, spring, 2016. Elevene bør oppfordres til å søke på engelsk og å bruke engelske nettsteder som kilde.

Når elevene har valgt retning, må de velge hvordan de vil presentere kolleksjonen. Her er det mange muligheter, for eksempel plakat, enten på papir eller i Photoshop, som PowerPoint eller annet presentasjonsverktøy, eller de kan lage en video.

Hva man vil at elevene skal ha med i presentasjonen, er avhengig av hvor lang tid man vil bruke på opplegget. Forslag til innhold er tatt med i vedlegget.

I kreative oppgaver må man være åpen for ulike måter å tolke oppgaven på. Derfor kan det være vanskelig å lage et stramt vurderingsskjema til slike oppgaver. Læreren kan velge noe han eller hun ønsker å legge vekt på, for eksempel:

  • Faguttrykk

  • Evnen til å følge instruksjoner

  • Kildebruk

Elevene synes ofte det er fint å presentere i mindre grupper. Når man har hatt en gruppe inne, kan en og en elev komme inn og få en karakter og tilbakemelding. På denne måten får eleven vite hva han eller hun får i karakter, men også hva som kan gjøres på samme måte eller annerledes neste gang.

Når en elev er ferdig med presentasjonen, kan han eller hun skrive en egenevaluering der eleven må skrive ned den tilbakemeldingen han eller hun har fått. Da har læreren også en dokumentasjon på karakteren.

Lurt å ha noen blader/magasiner om mote, hår og interiør tilgjengelig.