Road Building in England - the New Way

Beskrivelse: 

Elevene skal lese og forstå innholdet i en autentisk, fagrettet tekst, som gir nyttig informasjon om utvikling innen deres fagområde. De vil utvide og forsterke sitt fagtekniske ordforråd. Samtidig vil de få trening i å skrive et sammendrag.

Foto: Joshua Tree National park Lisens: PD
Kilde: https://www.flickr.com/photos/joshuatreenp/16648934995

Lærer leser en relevant, autentisk fagtekst høyt for elevene.

Elevene har en liste over de mest sentrale fagtermene fra teksten foran seg, og oversetter i felleskap ordene fortløpende fra engelsk til norsk (lista finnes i vedlegget)

Deretter skriver elevene et sammendrag av teksten (oppgave i vedlegget).

Yrkesfaglærer vil i etterkant diskutere artikkelen i sine timer, og sette den inn i den rette faglige sammenheng.

Elever og lærer i fellesskap sikrer forståelsen ved at gloselista fylles ut fortløpende, og i felleskap. Elevene vil kunne oppdatere lærer på det faglige innholdet, samtidig som lærer er behjelpelig med det engelske ordforrådet. Dette gir en god, umiddelbar vurderingssituasjon.

Yrkesfaglærer får tilgang til og kan kvalitetssikre sammendragene. Skriftlig tilbakemelding med karakter på sammendraget.