The Bricklayer

Beskrivelse: 

Elevene skal finne informasjon eller opplysninger som er uttrykt i teksten. De skal forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samtidig som de skal reflektere.

Elevene skal snakke sammenhengende om et tema i eget programfag samt trene sosiale ferdigheter (kommunikasjon - å snakke og å lytte).

Foto: Andrewlister - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12018011

Elevene jobber først med vokabular, der de skal finne riktig beskrivelse på engelsk til glosene. Glosene i oppgaven er hentet fra teksten « The bricklayer» som elevene leser etterpå. (Se vedlegg "The Bricklayer".)

Deretter gjennomgås oppgaven med bruk av Power-Point som støtte for å visualisere og motivere for videre arbeid med oppgaven. (Presentasjonen ligger under "Ressurser".)

Teksten "Bricklayer Job Description" (de tre første avsnitta - se lenke under "Ressurser") gjennomgås. Elevene har gode forutsetninger for å kunne forstå den, da de har jobbet med flislegging i forkant. I tillegg fungerer teksten bra som en introduksjon til det neste temaet elevene skal jobbe med, nemlig murarbeid.

Elevene skal også gi 5 årsaker til at man bør velge mureryrket.

Elevene skal dernest plassere riktig ord med riktig bilde, samt plassere disse på riktig verktøy. Oppgaven bør derfor foregå i byggehall for å gjøre situasjon mer autentisk.

De forteller videre om arbeidet de har gjort med flislegging og de må snakke om minst tre av verktøyene de har brukt i arbeidet.

Etter den muntlige presentasjonen, skriver elevene logg på engelsk ettersom dette også er noe de har gjort i byggfag. Her skriver de om hva de har gjort, hva de har lært, samt hva som kan forbedres.

Underveisvurdering:

Tilbakemelding og oppfølgingsspørsmål før, etter og under framføring gjennom samtaler med elever.

Spørsmål/ punkter til egenvurdering:

  • Hva har jeg lært?
  • Hvordan gjør det meg til en bedre fagarbeider?
  • I hvilke situasjoner vil jeg ha nytte av dette?
  • Hva kan jeg gjøre for å bli enda bedre?