Toolbox

Beskrivelse: 

Elevene skal kunne lage en verktøykasse og kunne forklare hvordan de gjorde det de gjorde, hvorfor de brukte de materialene de brukte, og hvilke verktøy og redskaper de brukte.

Alt må foregå på engelsk.

Dette skal presenteres for en person som ikke kan noe om byggfaget.

  • Se en kort instruksjonsfilm på youtube (lenke under "Ressurser").

  • Engelsklærer må samarbeide med programfaglærer, som gir en oversikt over hvilke redskaper og materialer som skal brukes og engelske faguttrykk (se vedlegg).

  • Mens elevene bygger verktøykassa, gjennomgår engelsklærer hva en instruksjonsmal må inneholde. Bruk f.eks. http://ndla.no/en/node/91482?fag=42&meny=53936 

  • Under arbeidet med verktøykassa må elevene ta bilder som viser prosessen og notere ord og begreper de trenger i dette arbeidet.

  • I engelsktimen jobbes det videre med engelske ord for måleenheter, verktøy, materialer….

  • Elevene skal lære faguttrykkene, og i tillegg alle de uttrykkene og verbene de trenger for å beskrive prosessen.

Underveis:

  • Liten test underveis for å sjekke at uttrykkene/vokabularet det trenger er på plass. 

Sluttvurdering:

  • Skriftlig: Leverer en skriftlig instruksjonsmal med tekst og bilde.
  • Muntlig: Dialog med lærer (evt medelever).

Hva gikk bra? Hvordan var egeninnsatsen? Hva ville du gjort annerledes neste gang.

Vurdere måloppnåelse i henhold til læringsmål samt generell skriftlig/muntlig engelsk.