A Plumber's Toolbox

Beskrivelse: 

Elevene tar med verktøykassa til engelsktimen.

Eleven skal kunne vite hva ulike verktøy heter på engelsk. Eleven skal også kunne forklare hva de ulike verktøyene brukes til.
 
Gjennomføringen av opplegget bør skje parallelt med programfaget, når eleven jobber med rør. Har man klasser som er delt inn på en slik måte at ikke alle jobber med de samme tingene på verksted bør opplegget gjennomføres etter at alle elevene har vært innom rørlegging.
 
Se flere detaljer og oppgaver i vedlegget.
 
Foto: Olav Olsen
Praktisk muntlig prøve i verkstedet der elevene viser frem at de kan bruke ordforrådet og snakke om hvordan de har brukt verktøyene på skolen.
 
Vurdering av læring kan også være en kort skriftlig prøve om tema eller en del av en større skriveøkt der ett av temaene kan være knytta til rørleggeryrket.