My workshop

Beskrivelse: 

Elevene får presentert en mal for hvordan de skal skrive om arbeidet på verkstedet. Malen heter workshop log og inneholder faste punkter som elvene skal fylle ut og levere inn hver uke (se vedlegg).

Elevene blir presentert for ord som kan være nyttige å kunne innenfor yrkesfaget. Vokabular som kan knyttes til og brukes om yrkesfaget blir presentert i starten av prosjektet, sammen med loggen. Jeg har valgt å la elvene øve på de nye ord i gloseboka.no. Her kan de logge seg inn og jobbe med de glosene som er relevant for sitt tema, f.eks. treteknikk eller rørlegging.

Verkstedsloggen skal fungere som trening for elevene fram mot en muntlig presentasjon, som er siste ledd i prosjektet. Loggen skal være et verktøy som elvene kan bruke for å lage en muntlig presentasjon. Den muntlige presentasjonen skal foregå på verkstedet slik at elevene kan vise hvilke verktøy og materialer de har brukt.

Ressurser

Elevene er fordelt på ulike grupper i den praktiske undervisningen. Noen driver med tømring, mens andre holder på med rørlegging. For å iverksette prosjektet er det viktig å samarbeide med yrkesfaglærerne. På den måten vil det bli lettere å få en oversikt over hvem som driver med hva.

Vurdering for læring: 
Loggføring av arbeidet på verksted kan brukes som vurdering for læring. Elevene skal reflektere og si noe om fremgang og eventuelle utfordringer på verkstedet og vurdere sitt eget arbeid. Læreren kan gi korte tilbakemeldinger til eleven muntlig/skriftlig og veilede dem videre i arbeidet med loggen.

Vurdering av læring:
Logg og muntlig presentasjon kan vurderes hver for seg eller som en helhet. Det er viktig at elevene kan forklare og presentere det de har jobbet med på en strukturert måte (bruke malen for loggføring). Eleven bør kunne bruke ord som er knyttet til yrkesfaget, verktøy, mål og materialer. Presentasjonen bør være tydelig, trinn for trinn. Hva gjorde du først, hva gjorde du til sist? Hvordan ble sluttresultatet?