Freelancing - New services in the digital age

Beskrivelse: 

Dette er et undervisningsopplegg som handler om frilansarbeid, og hvilke ferdigheter som søkes. Opplegget skal gi elevene innsikt i hvilke nye yrkesveier og salgskanaler som finnes i vår digitale verden. 

 Vedlagt Word-Dokument og Google Drive link til arbeidsdokument.

Henger sammen med: http://fyr.ndla.no/nb/interactive-content/8905