A Painter's Toolbox

Beskrivelse: 

Elevene tar med seg verktøykassa til engelsktimen. Elevene skal vite hva verktøya heter på engelsk. Og de skal kunne fortelle, på engelsk, hva verktøyet brukes til.

Gjennomføringen av opplegget bør skje parallelt med programfaget, når eleven jobber med maling. Har man klasser som er delt inn på en slik måte at ikke alle jobber med de samme tingene på verksted bør opplegget gjennomføres etter at alle elevene har vært innom maling.

Elvene kan bruke det nye vokabularet og lage oppgaver til hverandre, små glosetester eller forklare hverandre hvordan verktøyene brukes. Læreren kan bruke verktøykassen etter at opplegget er gjennomført og ha en praktisk glosetest- «show and tell» der ett og ett verktøy tas frem og elevene forklarer hva verktøyene heter og hva de brukes til.
 
Praktisk muntlig prøve i verkstedet der elevene viser frem at de kan bruke ordforrådet og snakker om hvordan de har brukt verktøyene på skolen.
 
Vurdering av læring kan også være en kort skriftlig prøve om tema eller en del av en større skriveøkt der ett av temaene kan være maling.