Forbruksvalg sjokolade

Beskrivelse: 

Dette er en videreutvikling av undervisningsopplegget "Hvillken sjokolade skal vi velge" presentert av naturfagssenteret: http://www.udir.no/contentassets/ce1ee4f32f564348b9b30fb20715e43a/barekraftnaturbruknaturfag-m.korsager.pdf

 

Tverrfaglig prosjekt på vg1 i programfagene Planlegging og kommunikasjon og service og naturfag.

Temaer for oppgaven er sjokolade med fokus på produksjonsmetode, næringsinnhold, pris, smak og merkevareprofilering

Muntlig framføring