Solceller

Beskrivelse: 

Alt arbeidet utføres i naturfagstimene, en dobbelttime, ikke noe i programfaget.

Elevene har allerede lært om serie- og parallell-kobling i elektrofaget. De har også lært hvordan de kan beregne effekt.

Foto: skeeze. Lisens: Public Domain Dedication. Kilde: pixabay.com

Elevene har tidligere i elektrofaget lært hvordan de kan måle mengde strøm og spenning

I naturfaget har vi først vært gjennom teorien for solcellen. Vi har sett film om hvordan de lages, og vi har sett animasjon som viser hvordan elektronene vandrer i cellen.

Elevøvelsen utføres rett etter dette, da er teorien på plass, og de er klare for å bruke den.

Elevene bruker en ferdiglaget elevøvelse, se vedlegg. Her skal de kun fylle ut svarene og tegne solcelle. Erfaring viser at hvis de skal lage hele denne selv blir læringsutbyttet mye lavere og tidsbruken mangedoblet.

Save

Save

Save

Save

  • Klassen har på forhånd fått beskjed om å ta med elektroboken, denne skal brukes ved beregning av effekt

  • Eleven skal først forklare hvordan og hvorfor en solcelle gir elektrisk energi.

  • Eleven kobler solcellen mot propell /lyspære og tester denne ved å måle spenningen og strømmen som dannes.

  • Eleven kobler flere solceller i parallell, måle spenning og strøm, beregne effekten

  • Eleven kobler flere solceller i serie, måle spenning og strøm, beregne effekten

  • Eleven skal en formening om hvor mange solceller det må være i et solcellepanel som gir  12V og  24V

Elevene blir spurt underveis i elevøvelsen for å sjekke læringsutbytte og forståelse for solcellen.

Elevene blir vurdert utfra graden av måloppnåelsen når det gjelder forståelsen av oppbygningen av solcellene og hvordan de virker.

De blir vurdert utfra grad av måloppnåelse når det gjelder å kunne måle de elektriske størrelser på systemene og vurdere måleresultatene.

Solceller, propell, sol/overhead, strøm- og spenningsmåler.